Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Προγραμματισμός με Zelio logic

Προγραμματισμός με Zelio logic

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τις βασικές γνώσεις πάνω στη μονάδα προγραμματιζόμενης λογικής Zelio Logic. Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης των βασικών αρχών της προγραμματιζόμενης λογικής, η επιλογή των κατάλληλων υλικών για μια εφαρμογή αυτοματισμού, η δημιουργία συνδεσμολογίας της συσκευής, η δημιουργία προγράμματος είτε απευθείας στη συσκευή είτε με τη χρήση της πλατφόρμας προγραμματισμού ZelioSoft, η εξομοίωση και ο έλεγχος του προγράμματος με τη χρήση της πλατφόρμας καθώς και η μεταφορά του προγράμματος από τον Η/Υ στη συσκευή.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Βασικές αρχές λογικών ελεγκτών
  2. Παρουσίαση της σειράς των μονάδων προγραμματιζόμενης λογικής Zelio Logic
  3. Παρουσίαση της πλατφόρμας προγραμματισμού ZelioSoft
  4. Παραμετροποίηση του συστήματος
  5. Γλώσσες προγραμματισμού του Zelio Logic
  6. Δημιουργία προγράμματος
  7. Εξομοίωση, έλεγχος και εκσφαλμάτωση του προγράμματος
  8. Μεταφορά προγράμματος στη συσκευή
  9. Ασκήσεις / εφαρμογές

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Υπευθύνους συντήρησης αυτοματισμών, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, όλους όσους αναπτύσσουν ή συντηρούν συστήματα αυτοματισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 Γνώσεις ηλεκτρολογίας.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος