Αρχική > Kafkas Institute > Μήνυμα του Νίκου Καυκά

Μήνυμα του Νίκου Καυκά

Η ίδρυση του Kafkas Institute of Training and Development και η πραγματοποίηση του, θα αποτελέσει το επιστέγασμα μίας καινοτόμου και πρωτοπόρας ιδέας για τα ελληνικά δεδομένα, που πραγματοποιεί η Β. ΚΑΥΚΑΣ AE με σκοπό την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας, είχαμε σαν εταιρεία εκπαιδευτικό προσανατολισμό και επενδύαμε στους ανθρώπους, αλλά και στους πελάτες μας παρέχοντας τους ενημέρωση και γνώση για  νέα προϊόντα και  τεχνολογίες.

Με την διαμόρφωση όμως των νέων συνθηκών αγοράς, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα πρότυπα λειτουργίας και να υιοθετήσουμε νέες, διαφορετικές και καινοτόμες ιδέες που θα μας δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιχειρηματικό προβάδισμα.

Το Kafkas Institute of Training and Development, δημιουργήθηκε για να ανοίξει νέες προοπτικές σε επαγγελματίες, συμβάλλοντας στην επέκταση των δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης του πελατολογείου τους και γενικότερα της ισχυροποίηση τους στον χώρο.

Παράλληλα απευθύνεται και στο ευρύ κοινό, με σκοπό να δώσει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και πληροφόρησης για όλες τις νέες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς που δραστηριοποιούμεθα.

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι το Kafkas Institute of Training and Development θα δώσει νέα ώθηση σε πολλούς επαγγελματίες και ιδιώτες, που θα μας εμπιστευτούν για να αποκτήσουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία με σκοπό την διεύρυνση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.