Είσοδος Μελών
Username

Password

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θεματική ενότητα σεμιναρίων που παρέχουν κατάρτιση και εξειδίκευση σε επαγγελματίες, για Πιστοποιήσεις που αφορούν ελληνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικά πλαίσια, ώστε η ανάληψη και υλοποίηση έργων να πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των σεμιναρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές οι οποίοι διαθέτουν γνώση και πιστοποιήσεις από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ο εμπλουτισμός της τεχνογνωσίας και η απόκτηση της εξειδίκευσης δημιουργεί σημαντικά επαγγελματικά πλεονεκτήματα και προβολή για όσους επιλέξουν μία περαιτέρω επιμόρφωση.

Σεμινάρια: