Είσοδος Μελών
Username

Password

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θεματική ενότητα σεμιναρίων, που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση για τις νέες εξελίξεις της αγοράς, σε όλο το φάσμα της χρήσης του ηλεκτρολογικού υλικού και των συναφών τεχνολογιών που ενδείκνυνται για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για μεγάλα δημόσια έργα.
 


Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των σεμιναρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές οι οποίοι διαθέτουν γνώση και πιστοποιήσεις από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Ο εμπλουτισμός της τεχνογνωσίας και η απόκτηση της εξειδίκευσης δημιουργεί σημαντικά επαγγελματικά πλεονεκτήματα και προβολή για όσους επιλέξουν μία περαιτέρω επιμόρφωση.

Σεμινάρια: