Είσοδος Μελών
Username

Password

Webinars

webinarsΗ καινοτομία και η διαφοροποίηση είναι δύο έννοιες άμεσα συνδε- δεμένες με τη πορεία της ΚΑΥΚΑΣ. Με την δημιουργία του Kafkas Institute of Training & Development, σχεδιάσαμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες που δεν περιορίζονται γεωγραφικά, αλλά δίνουν τη δυνα- τότητα της απομακρυσμένης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο μέσω Web.

Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μας απομακρυ- σμένα από τον επαγγελματικό ή προσωπικό τους χώρο, θα συμμετέ- χουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, υποβάλλοντας ερωτήματα και λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις δραστηριότητες και ομάδες εργασίας.