Αρχική > Σεμινάρια > Management & Business > Management Essentials

Management Essentials

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Management Essentials, περιλαμβάνει τη θεωρητική και βιωματική προσέγγιση της ανάπτυξης σύγχρονων διοικητικών μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών προσαρμοσμένα κατάλληλα στις ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία management με στόχο τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η θεματολογία καλύπτει τους κυριότερους τομείς στους οποίους εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως η ανάπτυξη των βασικών αρχών διοίκησης, η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, η οργάνωση της εκάστοτε ομάδας, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου και η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων της επιχείρησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.   Ο όρος Management στην πράξη
1.1  Tι σημαίνει management στη σύγχρονη εποχή και σε μικρές και μεσαίες
        επιχειρήσεις
1.2  Η Υποκίνηση, ως Εργαλείο Ανάπτυξης και Κερδοφορίας των Επιχειρήσεων

2.   Η Οργάνωση της Ομάδας
2.1  Η Ομάδα ως βασικός παράγοντας επιτυχίας μιας επιχείρησης
2.2  Αυξάνοντας την απόδοση μιας ομάδας

3.   Feedback (Αποτελεσματική Eπικοινωνία)
3.1  Η επικοινωνία και η ενεργητική ακρόαση στην πράξη
3.2  Το Feedback ως τρόπος ενίσχυσης των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης και τα     
        οφέλη του Feedback
3.3  Τα βήματα για αποτελεσματικό και τακτικό Feedback
3.4  Dos and DON’Ts στο Feedback
 
4.   People Management
4.1  Η διαχείριση της ομάδας: μια καθημερινή πρόκληση
4.2  H επικοινωνία των επιχειρησιακών στόχων στην πράξη για όλους
4.3  Πως θέτουμε από κοινού στόχους με τους ανθρώπους της επιχείρησής μας

5.   Παρακίνηση και Ανταμοιβή
5.1  Τα είδη των κινήτρων και πως τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά
5.2  Πως επιλέγουμε το κατάλληλο κίνητρο για κάθε εργαζόμενο

6.   Time & Stress Management
6.1  O χρόνος ως έννοια στην καθημερινή εργασία
6.2  Θέτοντας καθημερινά τις προτεραιότητες
6.3  Tips για καλύτερη διαχείριση χρόνου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Στελέχη επιχειρήσεων που κατέχουν θέσεις ευθύνης, σε φοιτητές, ανέργους καθώς και γενικότερα σε εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος