Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στους φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Το σεμινάριο αναλύεται σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία καθώς και όλα τα έγγραφα εναρμόνισης του ΕΛΟΤ που άπτονται της διαδικασίας εγκατάστασης, προστασίας, ελέγχου, μετρήσεων και τεκμηρίωσης των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Στο σεμινάριο θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία μετρήσεων και πιστοποίησης φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οι δυνατότητες και η αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου, οι νέες απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και των Προτύπων που διέπουν την εγκατάσταση και χρήση αυτών, καθώς και οι μέθοδοι για την ασφάλεια και την προστασία τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στη συμμετοχική διδασκαλία, όπου ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο διάλογος, μικρές πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές ασκήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης και μελέτες περίπτωσης.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

 1. Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Πρότυπα για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 2. Δομή ηλεκτροκίνητου οχήματος
 3. Είδη συσσωρευτών ηλεκτροκίνητου οχήματος
 4. Τεχνολογίες φόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος
 5. Μέθοδοι φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 6. Καμπύλες και καταστάσεις φόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος
 7. Γενική περιγραφή του σταθμού φόρτισης
 8. Δομή φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 9. Γείωση και φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 10. Βύσματα, υποδοχές και καλώδια φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 11. Διαδικασίες φόρτισης
 12. Προετοιμασία εγκατάστασης και συνδεσμολογία φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων με το δίκτυο σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
 13. Μέθοδοι ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρικής προστασίας φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 14. Επιθεώρηση φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 15. Μεθοδολογία ελέγχου φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων με πιστοποιημένα όργανα
 16. Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου μετρήσεων φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς Τ.Ε., μηχανολόγους μηχανικούς και μηχανικούς Τ.Ε., ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, τεχνικές υπηρεσίες ηλεκτρολογικών έργων, τεχνικές υπηρεσίες μηχανολογικών έργων, αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς δομικών και έργων υποδομής Τ.Ε., προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής – μηχανολογικής συντήρησης, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος