Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Cerberus FIT σύστημα πυρανίχνευσης

Cerberus FIT σύστημα πυρανίχνευσης

To σύστημα πυρανίχνευσης ενός βρόχου FC360, είναι μέλος της προϊοντικής σειράς του Cerberus FIT για την πυρανίχνευση, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις πυρανίχνευσης, να προδιαγράψουν, να εγκαταστήσουν, να θέσουν σε λειτουργία, να πιστοποιήσουν και να συντηρήσουν συστήματα πυρανίχνευσης της σειράς Cerberus της Siemens. Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποίηση για εγκατάσταση παραμετροποίηση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης Cerberus FIT από την Siemens A.E.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.   Βασικές αρχές πυρανίχνευσης
1.1   Κανονισμοί
1.2   Αρχές λειτουργίας ανιχνευτών
2    Επισκόπηση συστήματος/ Υλικά εγκατάστασης
2.1   FC360 σειρά πινάκων πυρανίχνευσης
2.2   Περιφερειακά υλικά και τοπολογία
2.3   Καλωδίωση και συνδεσμολογίες
3    Λειτουργία συστήματος
3.1   Μονάδα διεπαφής με τον χρήστη
3.2   Σύστημα επαλήθευσης συναγερμών AVC
4    Σχεδιασμός συστήματος
4.1   Πρόγραμμα ελέγχου καλής λειτουργία πριν την εγκατάσταση
5    Εργαλεία παραμετροποίησης
5.1   Παραμετροποίηση συστήματος με το ενσωματωμένο λογισμικό σε σύνδεση
        με τον πίνακα
5.2   Παραμετροποίηση συστήματος με το λογισμικό διαχείρισης για PC εκτός σύνδεσης
6    Διαδικασία παραμετροποίησης
6.1   Δοκιμή γραμμής με συσκευή ελέγχου βρόχου FDUL221
6.2   Αυτόματη παραμετροποίηση πίνακα
7    Δοκιμή καλής λειτουργίας, παράδοση και συντήρηση συστήματος
7.1   Έλεγχος ανιχνευτών
7.2   Έλεγχος βρόχου και αποκατάσταση προβλημάτων
7.3   Έλεγχο καλής λειτουργίας οπτικών και ηχητικών συναγερμών
7.4   Αναβάθμιση λογισμικού πίνακα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μηχανικούς Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγους μηχανικούς/ Τεχνικούς/ Εγκαταστάτες, Μηχανικούς Τεχνικής υποστήριξης, Ηλεκτρομηχανικούς Σχεδιαστές και Συμβούλους, αυτοματιστές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ενδείκνυται οι συμμετέχοντες να έχουν το προσωπικό υπολογιστή τους κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος