Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών (ABB)

Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών (ABB)

Οι κινητήρες για να μπορέσουν να παράξουν ροπή και ταχύτητα, χρειάζονται την αντίστοιχη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ρυθμιστές στροφών στη βιομηχανία, τους καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, καθώς μειώνουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνουν την απόδοση των μηχανών. Ως εκ τούτου, οι ρυθμιστές στροφών είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τη βασική παραμετροποίηση των ρυθμιστών στροφών ACS580 μέσω επί μέρους θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων πάνω σε εκπαιδευτικά λειτουργικά demos.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Λειτουργία χειριστηρίου, τοπικός χειρισμός
2. Απομακρυσμένη λειτουργία και μακροεντολές
3. Διαδικασία αναγνώρισης κινητήρα
4. Βασική παραμετροποίηση: Ρύθμιση εισόδων/εξόδων, εκκίνηση- σταμάτημα, επιλογή
    αναφοράς ταχύτητας, χρόνοι επιτάχυνσης/επιβράδυνσης, όρια,  σταθερές
    ταχύτητες, εποπτεία σημάτων, εξωτερικά σφάλματα
5. Έλεγχος PID και παραμετροποίηση
6. Επιπρόσθετη παραμετροποίηση – Γενική συζήτηση
7. Χειριστήριο Bluetooth
8. Drive Tune – Χειρισμός και θέση σε λειτουργία του ρυθμιστή στροφών μέσω
    smartphone
9. DriveBase – Εφαρμογή για εύρεση εγχειριδίων και πληροφοριών για έναν ρυθμιστή
    στροφών βάσει του σειριακού του αριθμού

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασική γνώση σχετικά με τον έλεγχο κινητήρων και τη διαδικασία μελέτης διαστασιολόγησής τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Είναι χρήσιμο ο εκπαιδευόμενος να έχει κάποιες βασικές γνώσεις λειτουργίας των ρυθμιστών στροφών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος