Αρχική > Σεμινάρια > Σεμινάρια eLearning > Webinar: Ηλεκτρική Προστασία "Πρότυπα, Νομοθεσία, Κανονισμοί και Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων"

Webinar: Ηλεκτρική Προστασία "Πρότυπα, Νομοθεσία, Κανονισμοί και Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων"

Στο σεμινάριο αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την Ηλεκτρική Προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τα πρότυπα αντικεραυνικής και ηλεκτρικής προστασίας. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον ΕΛΟΤ HD και στα νέα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD 60364. Τέλος, γίνεται αναλυτική αναφορά στους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων και στις τεχνολογίες αυτών.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την Ηλεκτρική Προστασία
    των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
2. Ηλεκτρική προστασία και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
3. Σειρά εγγράφων εναρμόνισης του προτύπου HD 60364
4. Αναφορά στο έγγραφο εναρμόνισης ΕΛΟΤ/CENELEC HD 60364-4-443
5. Αναφορά στο έγγραφο εναρμόνισης ΕΛΟΤ/CENELEC HD 60364-5-534
6. Πρότυπα Αντικεραυνικής προστασίας και Ηλεκτρική Προστασία
7. Απαιτήσεις που προκύπτουν από τα πρότυπα
8. Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων και Τεχνολογίες αυτών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες - συντηρητές, προϊστάμενους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Γνώσεις ηλεκτρολογικών εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής:

Σαλευρής Αντώνης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Αυτοματισμού)
Τάσος Κώνστας (Sales dpt at Raycap Corporation)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος