Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Webinar: Εφαρμογές Ομαλών Εκκινητών

Webinar: Εφαρμογές Ομαλών Εκκινητών

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ομαλή εκκίνηση και στάση κινητήρων. Οι ομαλοί εκκινητές χρησιμοποιούνται για τη μείωση του ρεύματος εκκίνησης των ασύγχρονων κινητήρων, αλλά και για τον έλεγχο της ροπής για τη βέλτιστη εκκίνηση και στάση του κινητήρα. Για τη σωστή επιλογή τους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά του κινητήρα και της εφαρμογής. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η πληθώρα προστασιών που παρέχουν κάποια από τα πιο προηγμένα μοντέλα καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις των εφαρμογών μέσω της σωστής ρύθμισης των παραμέτρων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Επιλογή ομαλού εκκινητή με βάση τα στοιχεία του κινητήρα και της εφαρμογής
    (αριθμός thryistors, αριθμός εκκινήσεων κλπ)
2. Έλεγχος ροπής και σημασία για την ομαλή στάση και την εξάλειψη του υδραυλικού
    πλήγματος στις αντλίες
3. Καλωδίωση
4. Βασική παραμετροποίηση
5. Προστασίες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασική γνώση σχετικά με την ομαλή εκκίνηση και στάση κινητήρων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις.

Εισηγητές:

Κανελλάκης Κωνσταντίνος (Industry & Marine Manager at V. KAFKAS S.A.)
Γκιόκας Χρήστος (Motion and Drives Senior Engineer at V. KAFKAS S.A.)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος