Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Webinar: Εισαγωγή στο ΚΝΧ και προγραμματισμός με ETS6

Webinar: Εισαγωγή στο ΚΝΧ και προγραμματισμός με ETS6

Το ΚΝΧ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για κτιριακό αυτοματισμό. Αποτελεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων για να ελέγχονται εύκολα απλά και με ενιαίο τρόπο λειτουργίες όπως ο φωτισμός, η σκίαση, η ψύξη, η θέρμανση και ο αερισμός, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση ενός κτιρίου. Σκοπός του webinar είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες το σύστημα KNX, τις βασικές αρχές και την λογική λειτουργίας του, τα πλεονεκτήματα και τα σημεία διαφοροποίησής του συγκριτικά με άλλα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού (smart home), καθώς και να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα ETS6 μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

Ημέρα 1η
1.    Εισαγωγή στο KNX
2.    Παρουσίαση του προγράμματος ETS6
3.    Δημιουργία έργου
4.    Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ημέρα 2η
1.    Προσθήκη συσκευών
2.    Παραμετροποίηση συσκευών
3.    Ομάδες Διευθύνσεως
4.    Ερωτήσεις – Απαντήσεις
 

Ημέρα 3η
1.    Προγραμματισμός συσκευών (λειτουργία On – Off)
2.    Προγραμματισμός συσκευών (Λειτουργία Dimming)
3.    Ερωτήσεις – Απαντήσεις
 

Όλοι οι συμμετέχοντες του Webinar "Εισαγωγή στο ΚΝΧ και προγραμματισμός με ETS5" που θα επιλέξουν να παρακολούθησουν την διά ζώσης εκπαίδευση "KNX Basic Course" θα λάβουν έκπτωση 100€.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Μελετητές, Επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, Καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης και Μηχανικούς αυτοματισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής:

Aνδρικόπουλος Μιχάλης (KNX Tutor)
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος