Αρχική > Σεμινάρια > Σεμινάρια eLearning > Webinar: Εισαγωγή στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ

Webinar: Εισαγωγή στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ

Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) είναι γνωστά στο ευρύ κοινό ως γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι μια ανεξάρτητη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), με πολλές χρήσεις στην καθημερινότητά μας. Από τεχνικής απόψεως μπορούν να χαρακτηρισθούν ως "μικρά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος" , διότι ενσωματώνουν πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες σε ένα ηλεκτρομηχανολογικό συγκρότημα. Σκοπός του webinar είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στο σύνθετο αντικείμενο των Η/Ζ, να αναδείξει κρίσιμα σημεία για την ασφάλεια του εγκαταστάτη και του συντηρητή, να παρουσιάσει τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος που παρέχει το Η/Ζ, καθώς και τα κύρια σημεία που εξασφαλίζουν την ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Τα βασικά μέρη του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ): Πετρελαιομηχανή - Ηλεκτρογεννήτρια - Πίνακας ελέγχου και προστασίας - Πεδίο μεταγωγής
  2. H κρισιμότητα του ρυθμιστή στροφών και του ρυθμιστή τάσης.
  3. Ποιοί είναι οι παράγοντες της σωστής εγκατάστασης;
  4. Τι χρειάζεται να προσέχει ο εγκαταστάτης/συντηρητής για την ασφάλεια του;
  5. Πόσο καλή ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος μπορεί να δώσει το Η/Ζ και ποιά στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών του μας το δείχνουν;
  6. Πως εμφανίζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι για την γεννήτρια και την πετρελαιομηχανή κατά την λειτουργία του Η/Ζ και πως μπορεί ο εγκαταστάτης/συντηρητής να τους αποτρέψει.
     

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, Ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, Μελετητές, κατασκευαστές και συντηρητές Η/Μ εγκαταστάσεων  και Φοιτητές ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις.

Εισηγητής:

Μανόλης Καλογεράκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc, Εξειδικευμένος στα Ηλεκτροπαραγωγά  Ζεύγη,  Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και Coach ICF

Εκδήλωση ενδιαφέροντος