Αρχική > Σεμινάρια > Σεμινάρια eLearning > Webinar: Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2020 - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης και αυτονόμησης

Webinar: Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2020 - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης και αυτονόμησης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλυθούν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης και αυτονόμησης (κατηγορία παρεμβάσεων 5 του Οδηγού Αυτονομώ - Εξοικονομώ) για Φ/Β Net metering, σημεία φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αναβάθμιση φωτισμού. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής λύσεων του προγράμματος και θα παρουσιαστούν οι σχετικές λύσεις που εντάσσονται σε αυτό.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Οδηγός Εξοικονομώ – Αυτονομώ (Γενική παρουσίαση πλαισίου)
2.    Ανάλυση παρεμβάσεων κατηγορίας 5
        i.    Φ/Β Net Metering
        ii.    Αποθήκευση ενέργειας (Αναφορά)
        iii.    Σημείο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος
        iv.    Συστήματα διαχείρισης ενέργειας (smart home)
        v.    Αναβάθμιση ανελκυστήρα (Αναφορά)
        vi.    Αναβάθμιση φωτισμού
3.    Ανάλυση προϋποθέσεων επιλογής λύσεων στις αναφερόμενες παρεμβάσεις
4.    Παρουσίαση λύσεων ανά παρέμβαση
5.    Επίλυση αποριών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ενεργειακούς επιθεωρητές, Σύμβουλους έργου, Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Μελετητές, Επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Καμία

Εισηγητής:

Μιχάλης Ανδρικόπουλος

Building Technologies Manager

Εκδήλωση ενδιαφέροντος