Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Webinar: Εξοικονόμηση Ενέργειας σε εφαρμογές αντλιών

Webinar: Εξοικονόμηση Ενέργειας σε εφαρμογές αντλιών

Στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων για εξοικονόμηση ενέργειας σε αντλιοστάσια, δεχόμαστε πολλά ερωτήματα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί από τη χρήση ρυθμιστών στροφών και την ενεργειακή αναβάθμιση κινητήρων. Η παρουσίαση είναι δομημένη ώστε να αναλύσει ακριβώς πως επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη χρήση εργαλείων λογισμικού για τον ορθό υπολογισμό της αποπληρωμής της επένδυσης

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Ενεργειακή αναβάθμιση κινητήρων

 • Τι προβλέπουν οι κανονισμοί
 • Ενεργειακές κλάσεις κινητήρων
 • Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας και αποπληρωμής της επένδυσης
 • Χρήση online λογισμικού για τους υπολογισμούς

2.    Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ρυθμιστών στροφών

 • Πώς γίνεται η εξοικονόμηση ενέργειας με ρυθμιστές στροφών
 • Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας και αποπληρωμής της επένδυσης
 • Χρήση online λογισμικού για τους υπολογισμούς
 • Πρόσθετες λειτουργίες ρυθμιστών στροφών για εφαρμογές αντλιοστασίων
 • Φίλτρα για την αποφυγή προβλημάτων EMC, αρμονικών κλπ
   

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Τεχνικά τμήματα σε ΔΕΥΑ και γενικότερα μηχανικούς που ασχολούνται με αντλιοστάσια

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος