Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Webinar: Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών Altivar 320 και 630 της Schneider Electric

Webinar: Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών Altivar 320 και 630 της Schneider Electric

Το σεμινάριο έχει στόχο μέσα από παραδείγματα εφαρμογών σε ρυθμιστές στροφών να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται τόσο κατά την αρχική εγκατάσταση και παραμετροποίηση των ρυθμιστών στροφών, όσο και για την υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση και προγραμματισμός των ρυθμιστών μέσω λογισμικού, καθώς και υλοποίηση εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου των ρυθμιστών.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

    • Βασική παραμετροποίηση
    • Σύνθετες εφαρμογές
    • Αποσφαλμάτωση
    • Λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου
    • Απομακρυσμένος έλεγχος
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις.

Εισηγητής:

Κανελλάκης Κωνσταντίνος (Industry & Marine Manager at V. KAFKAS S.A.)
Χρήστος  Γκιόκας (Motion and Drives Senior  Engineer at V. KAFKAS S.A.)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος