Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Webinar: Προγραμματισμός ρυθμιστών στροφών ACS355 και ACS580 της ΑΒΒ

Webinar: Προγραμματισμός ρυθμιστών στροφών ACS355 και ACS580 της ΑΒΒ

Το σεμινάριο έχει στόχο μέσα από παραδείγματα εφαρμογών σε ρυθμιστές στροφών να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται τόσο κατά την αρχική εγκατάσταση και παραμετροποίηση των ρυθμιστών στροφών, όσο και για την υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση και προγραμματισμός των ρυθμιστών μέσω λογισμικού.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

    • Βασική παραμετροποίηση
    • Σύνθετες εφαρμογές
    • Αποσφαλμάτωση
    • Λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας.

Εισηγητής:

Κανελλάκης Κωνσταντίνος (Industry & Marine Manager at V. KAFKAS S.A.)
Γκιόκας Χρήστος (Motion and Drives Senior Engineer at V. KAFKAS S.A.)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος