Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Webinar: Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου EΛΟΤ 60364 αναφορικά με την τοποθέτηση Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων - Raycap

Webinar: Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου EΛΟΤ 60364 αναφορικά με την τοποθέτηση Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων - Raycap

Στο σεμινάριο αναλύονται οι νέες απαιτήσεις των προτύπων, αναφορικά με την προστασία έναντι κεραυνικών & κρουστικών υπερτάσεων καθώς και οι απαιτήσεις για την προστασία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:


1.    Οι απαιτήσεις των νέων προτύπων αναφορικά με την αντικεραυνική (ηλεκτρική) προστασία
2.    Γενικές Αρχές Αντικεραυνικής Προστασίας
3.    Η έννοια, η ουσία και πως επιτυγχάνεται η ηλεκτρική προστασία εξοπλισμού
4.    Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων και Τεχνολογίες αυτών
5.    Μελέτη συστημάτων ηλεκτρικής προστασίας (σχεδιασμός, τοποθέτηση, πιστοποίηση)
6.    Κίνδυνοι για τον μελετητή, εγκαταστάτη, χρήστη από τη μη εφαρμογή των προτύπων.
7.    Ερωτήσεις – απορίες – συζήτηση
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες - συντηρητές, προϊστάμενους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις.

Εισηγητής:

Τάσος Κώνστας (Sales Manager/Industrial Sales at Raycap SA)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος