Αρχική > Σεμινάρια > Σεμινάρια eLearning > Webinar: Οι νέες απαιτήσεις στην τοποθέτηση Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων - Raycap

Webinar: Οι νέες απαιτήσεις στην τοποθέτηση Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων - Raycap

Στο σεμινάριο αναλύονται οι νέες απαιτήσεις, αναφορικά με την προστασία έναντι κεραυνικών & κρουστικών υπερτάσεων καθώς και οι απαιτήσεις για την προστασία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Αντικεραυνική προστασία: η κατανομή κεραυνικού ρεύματος και η σημασία της γείωσης
2.    Η έννοια, η ουσία και πως επιτυγχάνεται η ηλεκτρική προστασία
3.    Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων και Τεχνολογίες αυτών
4.    Μελέτη συστημάτων ηλεκτρικής προστασίας (σχεδιασμός, σύνδεση, πιστοποίηση)
5.    Η μεταγενέστερη τεχνολογία απαγωγών τύπου Strikesorb
6.    Ερωτήσεις – απορίες – συζήτηση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες - συντηρητές, προϊστάμενους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις.

Εισηγητής:

Τάσος Κώνστας (Sales Manager/Industrial Sales at Raycap SA)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος