Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Webinar: Cerberus FIT-Συστήμα πυροπροστασίας για μικρά και μεσαία κτήρια

Webinar: Cerberus FIT-Συστήμα πυροπροστασίας για μικρά και μεσαία κτήρια

Tο διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης ενός και δυο βρόχων FC360, είναι μέλος της προϊοντικής σειράς του Cerberus FIT για την πυρανίχνευση, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις πυρανίχνευσης, να επιλέξουν, να εγκαταστήσουν, να θέσουν σε λειτουργία, να πιστοποιήσουν και να συντηρήσουν συστήματα πυρανίχνευσης της σειράς Cerberus Fit της Siemens.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Εισαγωγή στις αστικές πυρκαγιές
2.    Επισκόπηση συστήματος, υλικά εγκατάστασης
3.    Παραδείγματα εφαρμογών
4.    Σχεδιασμός συστήματος
5.    Θέση σε λειτουργία
6.    Εργαλεία παραμετροποίησης
7.    Δοκιμή καλής λειτουργίας και συντήρηση συστήματος
8.    Πλεονεκτήματα με μια ματιά
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς/ Τεχνικούς/ Εγκαταστάτες, Μηχανικούς Τεχνικής υποστήριξης, Ηλεκτρομηχανικούς Σχεδιαστές και Συμβούλους, αυτοματιστές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις.

Εισηγητής:

Θεοδώρου Ζωή (Portfolio Consulting Professional - Fire Safety and Building Products)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος