Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων

Φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στο σεμινάριο θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά των φορτιστών, η σωστή εγκατάσταση και χρήση αυτών, καθώς και θα γίνει αναφορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία και την προστασία τους. Εκτός από το θεωρητικό κομμάτι, θα υπάρχει και η δυνατότητα για εκπαίδευση και παραμετροποίηση διάφορων μοντέλων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Είδη ηλεκτρικών οχημάτων
2.    Βύσματα, υποδοχές και καλώδια φόρτισης
3.    Διαφοροποίηση AC και DC φόρτισης
4.    Μεθοδολογία επιλογής φορτιστή και επεξήγηση
5.    Καμπύλης φόρτισης οχήματος
6.    Επιλογή διατομής καλωδίου τροφοδοσίας
7.    Επιλογή των κατάλληλων διατάξεων προστασίας
8.    Θέματα αντικεραυνικής προστασίας σταθμών φόρτισης
9.    Στατική, υβριδική και δυναμική διαχείριση φορτίων
10.    Εφαρμογές (Apps) κινητών τηλεφώνων και tablets για παραμετροποίηση του φορτιστή
11.    Εξοπλισμός ελέγχου καλής λειτουργίας των σταθμών φόρτισης
12.    Πρωτόκολλο επικοινωνίας OCPP
13.    Πλατφόρμες διαχείρισης και χρεώσεων κατασκευαστών και 3rd party εταιριών
14.    Παράδειγμα εξοικονόμησης με συνδυασμό οικιακού σταθμού φόρτισης με φωτοβολταϊκο σύστημα
15.    Έξυπνες πόλεις και μελλοντικές τάσεις

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς Τ.Ε., μηχανολόγους μηχανικούς και μηχανικούς Τ.Ε., ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, τεχνικές υπηρεσίες ηλεκτρολογικών έργων, τεχνικές υπηρεσίες μηχανολογικών έργων, αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς δομικών και έργων υποδομής Τ.Ε., προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής – μηχανολογικής συντήρησης, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εισηγητές:

Χρήστος Γκιόκας, Engineering Supervisor
Κωνσταντίνος Ξεροτάγαρος, e-Mobility Engineer
Κωνσταντίνος Κανελλάκης, Industry & Marine Manager

 

Υπάρχει δυνατότητα, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη εκδήλωση ενδιαφέροντος, το σεμινάριο να διενεργηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος

Ημερομηνίες σεμιναρίου

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ