Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Εισαγωγή στη Διανομή & Κίνηση

Εισαγωγή στη Διανομή & Κίνηση

Η εισαγωγή στη διανομή & στην κίνηση παρέχει όλη την απαραίτητη θεωρητική γνώση σχετικά με βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν ηλεκτρικούς κινητήρες και εξοπλισμό για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Εισαγωγή στους ηλεκτρικούς κινητήρες
  2. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κινητήρων και επιλογή
  3. Προστασία ηλεκτρικών κινητήρων
  4. Εκκίνηση κινητήρων
  5. Αντιστάθμιση ισχύος
  6. Προγραμματισμός soft starters και inverters
  7. Αντιμετώπιση σφαλμάτων σε κυκλώματα κίνησης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες - συντηρητές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασική γνώση σχετικά με την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων και τη διαδικασίας μελέτη διαστασιολόγησης τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος