Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Συντήρηση και δοκιμές σε Υ/Σ μέσης & χαμηλής τάσης

Συντήρηση και δοκιμές σε Υ/Σ μέσης & χαμηλής τάσης

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται οι τρόποι και οι τεχνικές για την ασφαλή υλοποίηση των απαραίτητων διεργασιών και δοκιμών σε υποσταθμούς μέσης και χαμηλής τάσης. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην προληπτική συντήρηση και σε διαγνωστικές μετρήσεις και δοκιμές σε μετασχηματιστές, διακόπτες Μ.Τ., πίνακες Χ.Τ., καλώδια και λοιπό εξοπλισμό των υποσταθμών.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
  2. Κατανόηση της λειτουργίας των βαθμίδων προστασίας
  3. Επιλεκτικότητα στο σχεδιασμό της προστασίας
  4. Πρόγραμμα συντήρησης
  5. Πρωτόκολλα εργασιών
  6. Διαδικασία χειρισμών
  7. Μετρήσεις
  8. Διαδικασίες ελέγχων και δοκιμών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, τεχνολόγους μηχανικούς, υπεύθυνους συντηρήσεων υποσταθμών, μελετητές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέποντες έργων, όλους όσους αναπτύσσουν ή συντηρούν συστήματα αυτοματισμού.
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Γνώσεις ηλεκτρολογίας και υποσταθμών σε χαμηλή και μέση τάση.
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος