Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Προγραμματισμός με LOGO! Soft (Siemens LOGO!8)

Προγραμματισμός με LOGO! Soft (Siemens LOGO!8)

Οι συνεχώς αυξανόμενες βιομηχανικές και εμπορικές απαιτήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει στη ραγδαία εξέλιξη των αυτοματισμών. Το LOGO αποτελεί την ιδανική επιλογή σε ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών αυτοματισμού, κυρίως στη βιομηχανική τεχνολογία, καθώς μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες και λύσεις αυτοματισμού. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τις βασικές γνώσεις πάνω στη μονάδα προγραμματιζόμενης λογικής Logo!

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

 1. Γενική εισαγωγή στη θεωρία PLC και των στοιχείων του
 2. Καλωδίωση των εισόδων και εξόδων LOGO
 3. Κύκλος εκτέλεσης των PLC
 4. Τη λειτουργία LOGO Soft Comfort
 5. Βασικές εντολές του LOGO (AND, OR, NOT, NOR, NAND, XOR)
 6. Επιπλέον εντολές του LOGO
 7. Επεξεργασία των αναλογικών σημάτων στο LOGO
 8. Δυνατότητες | Ρυθμίσεις με το LOGO! Soft Comfort
 9. Εξομοίωση με το LOGO! Soft Comfort
 10. Αναλογικός συγκριτής Analog Comparator
 11. Αναλογικός ενισχυτής Analog Amplifier

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, μηχανικούς αυτοματισμού & πληροφορικής και φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις Αγγλικών, χρήση PC/Windows

Εκδήλωση ενδιαφέροντος