Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Από τον Μάρτιο του 2006 ο ΚΕΗΕ έπαψε να ισχύει και το ΕΛΟΤ HD 384 έγινε υποχρεωτικό για όλες τις νέες εγκαταστάσεις. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη μελέτη, την κατασκευή, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η καθιέρωση του ΕΛΟΤ HD 384 είναι μια καλή αφορμή για την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού κλάδου, ώστε οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας να γίνουν καλύτερες, ασφαλέστερες και να είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις και τη δομή του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Νομοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το πρότυπο, γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ HD 384
  2. Νέα κοινή υπουργική απόφαση για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύματος και της θεμελιακής γείωσης
  3. Δομή του ΕΛΟΤ HD 384
  4. Βασικοί όροι και ορισμοί από το πρότυπο. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο
  5. Χώροι με ειδικές απαιτήσεις (λουτρά, πισίνες, κάμπινγκ, εργοτάξια, κ.λπ.), τι προβλέπει το νέο πρότυπο
  6. Έλεγχοι εγκαταστάσεων (σύντομη αναφορά στη δομή των ελέγχων)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες - συντηρητές, προϊστάμενους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Γνώσεις ηλεκτρολογικών εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος