Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Νομοθεσία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & σχετιζόμενα πρότυπα

Νομοθεσία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & σχετιζόμενα πρότυπα

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία που τις διέπει με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι αλλάζει και πως μπορούν να αξιοποιήσουν στοιχεία του προτύπου στους ελέγχους των εγκαταστάσεων. Επίσης, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της ασφάλειας, να κατανοήσουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται έναντι ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς από ηλεκτρικά αίτια, καθώς και να μπορούν να πραγματοποιούν εκτίμηση ρίσκου για τους κινδύνους αυτούς.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) από το 1955 μέχρι το 1977
  2. Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και νομοθεσία από το 2004 μέχρι σήμερα
  3. Πρότυπα που άπτονται της εφαρμογής του ΕΛΟΤ HD 384
  4. ΕΛΟΤ EN 61009: Αυτόματοι διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις (RCBΟ’S)
  5. ΕΛΟΤ ΕΝ 62305: Αντικεραυνική προστασία
  6. Οδηγίες ΕΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία σε σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  7. Γνωριμία με τη νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα ειδικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  8. ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  9. Νομοθετικός έλεγχος και κυρώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, επιβλέποντες έργων, υπεύθυνους συντήρησης, μελετητές και φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος