Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Basic course KNX

Basic course KNX

Το ΚΝΧ είναι το παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό και κτιριακό έλεγχο. Η απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα διαχείρισης κτιρίων είναι το σύστημα ΚΝΧ bus. Αποτελεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων για να ελέγχονται εύκολα απλά και με ενιαίο τρόπο λειτουργίες όπως ο φωτισμός, η σκίαση, η ψύξη, η θέρμανση, ο αερισμός με σκοπό τον πλήρη έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση ενός κτιρίου. Όλες οι συσκευές του συστήματος επικοινωνούν μέσω μίας κοινής γλώσσας, παρέχοντας λύσεις όσον αφορά την άνεση, την ασφάλεια, την επικοινωνία και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι, μετά το πέρας του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, να εφαρμόζουν το διεθνές πρωτόκολλο ΚΝΧ, να χρησιμοποιούν σύγχρονο εξοπλισμό εγκαταστάσεων, να κατανοούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την άνεση που προσφέρει η αυτοματοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να πιστοποιηθούν σαν εγκαταστάτες ΚΝΧ από τον Διεθνή Οργανισμό ΚΝΧ.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Επιχειρήματα συστήματος
•     Γιατί ΚΝΧ;
•    Ο οργανισμός ΚΝΧ
•    Ιστορική αναδρομή και δυνατότητες
2.    Επισκόπηση του συστήματος ΚΝΧ
•    Η πληροφορία στο ΚΝΧ
•    Οι ατομικές διευθύνσεις και οι διευθύνσεις ομάδας
•    Τα αντικείμενα επικοινωνίας και οι χρήσιμες πληροφορίες
•    Flags και τηλεγραφήματα
3.    Τοπολογία
•    Τοπολογία συστήματος ΚΝΧ
•    Επέκταση του συστήματος (couplers και gateways)
4.    ΚΝΧ συσκευές
•    Τα αισθητήρια και οι ενεργοποιητές
•    BCU και ΑΜ
5.    ΚΝΧ RF
•    To ασύρματο ΚΝΧ
•    ΚΝΧ RF ready
•    KNX RF multi
6.    Εγκατάσταση ΚΝΧ / BUS
•    Καλωδίωση του συστήματος
•    Το καλώδιο BUS, η σωστή εγκατάσταση και οι δυνατότητες του
•    Προστασία της εγκατάστασης.
7.    Βασικό παράδειγμα ΚΝΧ και προγραμματισμός με ΕΤS6
•    Έλεγχος φωτισμού on-off, dimming
•    Έλεγχος ρολών και σκιάσεων
•    Έλεγχος κατάστασης (status)
•    Κεντρικός έλεγχος λειτουργιών (master off)
8.    Διαγνωστικά εργαλεία
•    Έλεγχος τηλεγραφήματος
•    Έλεγχος συσκευών και ατομικών διευθύνσεων
•    Reports και παράδοση έργου
9.    Θεωρητικές εξετάσεις
10.    Πρακτικές εξετάσεις

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, μηχανικούς αυτοματισμού και πληροφορικής, φοιτητές (12 άτομα max ανά σεμινάριο).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις Αγγλικών, τεχνικής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, χρήση PC/Windows.

Εισηγητής:

Γεώργιος Μερμίγγης (ΚΝΧ Tutor)

 

Ημερομηνίες σεμιναρίου

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ