Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Basic course KNX

Basic course KNX

Το ΚΝΧ είναι το παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό και κτιριακό έλεγχο. Η απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα διαχείρισης κτιρίων είναι το σύστημα ΚΝΧ bus. Αποτελεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων για να ελέγχονται εύκολα απλά και με ενιαίο τρόπο λειτουργίες όπως ο φωτισμός, η σκίαση, η ψύξη, η θέρμανση, ο αερισμός με σκοπό τον πλήρη έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση ενός κτιρίου. Όλες οι συσκευές του συστήματος επικοινωνούν μέσω μίας κοινής γλώσσας, παρέχοντας λύσεις όσον αφορά την άνεση, την ασφάλεια, την επικοινωνία και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι, μετά το πέρας του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, να εφαρμόζουν το διεθνές πρωτόκολλο ΚΝΧ, να χρησιμοποιούν σύγχρονο εξοπλισμό εγκαταστάσεων, να κατανοούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την άνεση που προσφέρει η αυτοματοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να πιστοποιηθούν σαν εγκαταστάτες ΚΝΧ από τον Διεθνή Οργανισμό ΚΝΧ.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

 1. Οργανισμός KNX
 2. Κύρια στοιχεία σειριακής μετάδοσης
 3. Τεχνολογία KNX
 4. Συσκευές KNX και εφαρμογές βάσης δεδομένων
 5. Οδηγίες και κανονισμοί εγκατάστασης
 6. ETS5 professional λειτουργίες και σχεδίαση έργου
 7. Παράδειγμα βασικής εγκατάστασης
 8. Έλεγχος φωτισμού, ρολών, θέρμανσης, γενικών εντολών
 9. Συνδυασμοί συσκευών διαφορετικών εταιρειών
 10. Ρύθμιση ΚΝΧ - Routing
 11. Έλεγχος εγκαταστάσεων, debugging
 12. Ερωτήσεις θεωρίας και πρακτικό μέρος εξετάσεων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, μηχανικούς αυτοματισμού και πληροφορικής, φοιτητές (12 άτομα max ανά σεμινάριο).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις Αγγλικών, τεχνικής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, χρήση PC/Windows.

Εισηγητής:

Μιχάλης Ανδρικόπουλος (ΚΝΧ Tutor)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος