Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Panduit Certified Technician (PCT)

Panduit Certified Technician (PCT)

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύεται η δομημένη καλωδίωση, καλωδίων χαλκού και οπτικής ίνας, τα πρότυπα που τα διέπουν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε συστήματα δομημένης καλωδίωσης, στη μέτρηση και πιστοποίηση εγκαταστάσεων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Χαλκός
1.1 Πρότυπα καλωδιώσεων χαλκού
1.2 Συστήματα χαλκού
1.3 Εγκατάσταση καλωδιώσεων
1.4 Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.5 Ισοδυναμικές συνδέσεις γείωσης σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.6 Τερματισμοί στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.7 Τερματισμοί στους χώρους εργασίας
1.8 Σήμανση
1.9 Δοκιμές
1.10 Αναγνώριση και λύση προβλημάτων
1.11 Σύνοψη

2. Οπτικές ίνες
2.1 Βασικές αρχές οπτικών ινών
2.2 Εγκατάσταση καλωδίωσης
2.3 Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακούς χώρους
2.4 Κοννέκτορες οπτικών ινών
2.5 Τερματισμός καλωδίωσης οπτικών ινών
2.6 Σήμανση
2.7 Μετρήσεις

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους – ηλεκτρονικούς μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, μηχανικούς αυτοματισμού και πληροφορικής, φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις Αγγλικών, χρήση PC/Windows.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος