Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα

Τεχνολογία & Προϊόντα

Η πρώτη ενότητα καλύπτει την ανάγκη προσαρμογής σ’ ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει κυρίως λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας.

Η θεματική ενότητα «Τεχνολογία & Προϊόντα» περιλαμβάνει σεμινάρια, τα οποία παρέχουν εξειδικευμένη γνώση για τις νέες εξελίξεις της αγοράς, σε όλο το φάσμα της χρήσης του ηλεκτρολογικού υλικού και των συναφών τεχνολογιών, που ενδείκνυνται για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για μεγάλα δημόσια έργα.

Στόχος των συγκεκριμένων σεμιναρίων είναι να μεταβιβάσουν τη γνώση για τις νέες τεχνολογίες και τα προϊόντα που έχουν άμεση εφαρμογή στον κλάδο των μηχανικών και της τεχνολογίας.

Δείτε όλα τα σεμινάρια