Αρχική > Σεμινάρια > Μελέτες & Εφαρμογές > Εισαγωγή στα φωτομετρικά μεγέθη - Lighting Design Basics

Εισαγωγή στα φωτομετρικά μεγέθη - Lighting Design Basics

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί εκτεταμένη εισαγωγή πάνω στις βασικές αρχές φωτομετρίας και τεχνικών σχεδιασμού φωτισμού. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύεται το θεωρητικό κομμάτι που απαιτείται ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει και να υλοποιήσει μια μελέτη φωτισμού. Επίσης αναλύονται οι προδιαγραφές φωτισμού ενός χώρου καθώς και οι παράμετροι που επηρεάζουν μια μελέτη. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με την συνολική προσέγγιση κάλυψης αναγκών μιας μελέτης σε λειτουργικό, ψυχολογικό και αισθητικό επίπεδο, με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες για τη διαχείριση του φωτισμού στο χώρο και τα βασικά στάδια κατά την προσέγγιση της μελέτης και της παρουσίασης.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Εισαγωγή στον φωτισμό
  2. Φωτομετρικές μονάδες
  3. Φωτιστικά σώματα
  4. Βασικοί φωτομετρικοί υπολογισμοί
  5. Αρχές και πρότυπα σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
  6. Αρχές και πρότυπα σχεδιασμού εξωτερικών χώρων
  7. Φυσικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας
  8. Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού
  9. Οικονομοτεχνικές μελέτες έργων φωτισμού

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, υπεύθυνους συντήρησης, αρχιτέκτονες, μελετητές, διακοσμητές και φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος