Αρχική > Σεμινάρια > Μελέτες & Εφαρμογές > Μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου - Relux Interior

Μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου - Relux Interior

Το σεμινάριο "RELUX Interior" αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λογισμικό RELUX για εκπόνηση μελετών φωτισμού εσωτερικών χώρων. Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου ''RELUX Acces'' με εμβάθυνση στον σχεδιασμό φωτισμού εσωτερικών χώρων και στη λειτουργικότητα του λογισμικού για τα εν λόγω έργα (φωτισμό εγκαταστάσεων σε επαγγελματικούς χώρους, δημοτικά δίκτυα φωτισμού, καταστήματα λιανικής, οδούς κλπ). Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο από τη μητρική εταιρεία RELUX και παρέχεται από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν με το πέρας του σεμιναρίου και κατόπιν ειδικής εξέτασης, ατομικό πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο εκδίδεται από την εταιρεία RELUX. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό φωτισμού εσωτερικών χώρων, τον τρόπο εργασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα φωτισμού, το σχεδιασμό φωτισμού ασφαλείας, τον υπολογισμό του φυσικού φωτισμού εσωτερικών χώρων, την κάθετη εργασία σε ένα έργο φωτισμού, τη δημιουργία και παραμετροποίηση τεύχους μελέτης φωτισμού και την εργασία με βάση σχέδια CAD.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

 1. Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου από σχέδιο CAD
 2. Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ12464-1
 3. Σχεδιασμός γενικού φωτισμού εσωτερικό χώρου
 4. Δημιουργία αντικειμένων
 5. Σχεδιασμός φωτισμού ασφαλείας σύμφωνα με το ΕΝ 1838
 6. Εργασία με ανιχνευτές παρουσίας και κίνησης
 7. Ενεργειακή απόδοση εγκατάστασης φωτισμού
 8. Σχεδιασμός φωτισμού αίθουσας εκπαίδευσης
 9. Υπολογισμός φυσικού φωτισμού εσωτερικού χώρου
 10. Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας (προαιρετικά)
 11. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού γραφείων Open-Plan
 12. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού μικρού γραφείου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, υπεύθυνους συντήρησης, αρχιτέκτονες μελετητές, τεχνικές υπηρεσίες δήμων, ενεργειακούς συμβούλους, διακοσμητές και φοιτητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ολοκλήρωση του σεμιναρίου “RELUX Access”.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος