Αρχική > Σεμινάρια > Μελέτες & Εφαρμογές > Μελέτη φωτισμού εξωτερικών χώρων - Relux Road & Exterior

Μελέτη φωτισμού εξωτερικών χώρων - Relux Road & Exterior

Το σεμινάριο αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λογισμικού RELUX για εκπόνηση μελετών οδοφωτισμού και φωτισμού εξωτερικών χώρων. Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου "RELUX Access" με εμβάθυνση στο σχεδιασμό φωτισμού οδοφωτισμού και φωτισμού εξωτερικών χώρων και στη λειτουργικότητα του λογισμικού για τα εν λόγω έργα. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο από τη μητρική εταιρία RELUX και παρέχεται από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν με το πέρας του σεμιναρίου και κατόπιν ειδικής εξέτασης, ατομικό πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο εκδίδεται από την εταιρία RELUX. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό οδοφωτισμού, τον σχεδιασμό φωτισμού εξωτερικών χώρων, τον τρόπο εργασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα φωτισμού, το φωτισμό κτιρίων και αστικών περιοχών, την κάθετη εργασία σε ένα έργο φωτισμού, τη δημιουργία και παραμετροποίηση τεύχους μελέτης φωτισμού και την εργασία με βάση σχέδια CAD.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

 1. Σύντομη εισαγωγή στο πρότυπο οδοφωτισμού ΕΝ13021
 2. Μελέτη οδοφωτισμού απλής οδού
 3. Μελέτη οδοφωτισμού σύνθετης οδού με πεζόδρομο/ ποδηλατόδρομο
 4. Εισαγωγή εικόνας υποβάθρου
 5. Μελέτη φωτισμού χώρου στάθμευσης
 6. Φωτισμός ενός κυκλικού κόμβου
 7. Εισαγωγή 3D αρχείων
 8. Φωτισμός κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου
 9. Φωτισμός όγκου και εκτάσεων με προβολείς
 10. Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας (προαιρετικά)
 11. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού χώρου στάθμευσης
 12. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού οδού σύμφωνα με το ΕΝ13201
 13. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού σταθμού τραίνων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, υπεύθυνους συντήρησης, αρχιτέκτονες, μελετητές, τεχνικές υπηρεσίες δήμων, ενεργειακούς συμβούλους, διακοσμητές, φοιτητές και όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες με σκοπό την αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης εγκαταστάσεων φωτισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ολοκλήρωση των σεμιναρίων, “RELUX Access” και “RELUX Interior”.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος