Αρχική > Σεμινάρια > Μελέτες & Εφαρμογές > Μελέτη φωτισμού Ι

Μελέτη φωτισμού Ι

Το σεμινάριο Μελέτη φωτισμού Ι έρχεται να καλύψει το κενό μελέτης για τεχνητό φωτισμό που απαιτείται στις σύγχρονες κοινωνίες και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους. Επίσης η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας κτιριακών εγκαταστάσεων έχει επιβάλει νέους κανόνες όσον αφορά την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην κατασκευή. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο, κάθε δομημένου χώρου και κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών χρήσης τόσο σε λειτουργικό, όσο και ψυχολογικό και αισθητικό επίπεδο, δημιουργώντας και αναδεικνύοντας χωρικές ποιότητες. Η αύξηση των τεχνολογικών επιλογών των ημερών μας, επιτρέπει στον μελετητή την εύρεση και υλοποίηση πληθώρας προτάσεων, που εξυπηρετούν βέλτιστα το εκάστοτε επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιβάλλει όμως, την εξειδικευμένη γνώση από πολλούς αλληλοσυνδεόμενους τομείς, ώστε να γίνει εφικτή η σύνθεση των προτάσεων αυτών. Στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα από πρακτικά παραδείγματα, να εισαγάγει τους παρευρισκόμενους στην έννοια του αρχιτεκτονικού τεχνητού φωτισμού, δίνοντας τους παράλληλα, γνώσεις για την πραγματοποίηση μιας μελέτης. Ο κύκλος των σεμιναρίων είναι σχεδιασμένος, ώστε να παρέχεται σε κάθε ένα από αυτούς η πλήρης γνώση του αντικειμένου σε αλλεπάλληλα επίπεδα εμβάθυνσης. Παρακολουθώντας κάποιος τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων, θα είναι σε θέση μετά το πέρας αυτού, να κατανοεί τις έννοιες του αρχιτεκτονικού τεχνητού φωτισμού και να μπορεί να συντάξει μια μελέτη φωτισμού σε βασικό επίπεδο, από τη συγκρότηση της ιδέας μέχρι την παρουσίασή της στον εκάστοτε πελάτη.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Βασικές γνώσεις για τη φύση του φωτός
  2. Αντίληψη του φωτός, τεχνολογίες τεχνητού φωτισμού
  3. Μοντελοποίηση χώρου (Google Sketchup)
  4. Προσομοίωση τεχνητού φωτισμού (Dialux)
  5. Συγκρότηση φωτιστικής πρότασης και παρουσίαση μελέτης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Αρχιτέκτονες μηχανικούς, διακοσμητές, interior designers, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μελετητές και φοιτητές αντίστοιχων τομέων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος