Αρχική > Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2019

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2019

ΙΟΥΝΙΟΣ

6 - 8 Φωτοβολταϊκά: Μελέτη – Εγκατάσταση –Επιθεώρηση – Πιστοποίηση  Αθήνα
6 Lighting Design Basics  Αθήνα
7 Relux Access  Αθήνα
8 Relux Interior  Αθήνα
21 - 22 PCT “Panduit Certified Technician” Αθήνα
27 - 1/7 KNX Basic Course  Αθήνα

ΙΟΥΛΙΟΣ

5 - 6 PCT “Panduit Certified Technician”     Θεσσαλονική
12 Εισαγωγή στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (P.L.C.)  Αθήνα
18 - 22 KNX Basic Course  Ηράκλειο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

13 - 14 Έλεγχος & Πιστοποίηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Αθήνα
19 - 20 Project management basics  Αθήνα
19 - 23 KNX Basic Course  Αθήνα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

4 - 5 Συστήματα Γειώσεων - Αντικεραυνικἠς Προστασίας - Προστασία από Υπερτάσεις Ηράκλειο
11 Εισαγωγή στη Διανομή & Κίνηση Αθήνα
18 Εισαγωγή στους προγραμματιζόμενους  Λογικούς  ελεγκτές (P.L.C.) Θεσσαλονίκη
31/10 - 4/11 KNX Basic Course Θεσσαλονίκη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

8 - 9 Έλεγχος & Πιστοποίηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηράκλειο
22 - 23 Συστήματα Γειώσεων - Αντικεραυνικἠς Προστασίας - Προστασία από Υπερτάσεις Θεσσαλονίκη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5 - 9 KNX Basic Course Ρόδο
5 Lighting Design Basics   Ηράκλειο
6 Relux Access   Ηράκλειο
7 Relux Interior   Ηράκλειο
19 Μέτρα προστασίας σε ηλεκτρολογικές εργασίες Αθήνα

Κλείσε θέση τώρα!

Κατεβάστε το πρόγραμμα των σεμιναρίων εδώ.