Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > TPNT - Network Technician - Hands-on Certified Workshop

TPNT - Network Technician - Hands-on Certified Workshop

Το σεμινάριο εστιάζει στον τρόπο διερεύνησης μίας εγκατάστασης και των αναγκών της, με σκοπό την εύρεση λύσεων και κατάλληλων υλικών. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των Load Balance Routers και των Managed Switches, καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης και διατήρησης των ρυθμίσεων ενός Business Multiclient Wi-Fi συστήματος - πολλαπλών επιλογών διαχείρισης/χρήσης - και πως αυτό συνδυάζεται με την υπόλοιπη υποδομή δικτύωσης επιχειρησιακών εγκαταστάσεων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση σε πρακτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων με τα Επαγγελματικά προϊόντα και τις Λύσεις, της TP-Link.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.   Διερεύνηση Έργου/Project
1.1   Τρόποι Διερεύνησης και σημαντικά σημεία
1.2   Εύρεση κατάλληλων υλικών
1.3   Εύρεση βέλτιστης λύσης ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης

2.  Ανάπτυξη Δικτύου/Network Deployment
2.1  Ρυθμίσεις Managed Switching
2.2  Λειτουργίες Managed Switching
2.3  Ρυθμίσεις Load Balance Router
2.4  Λειτουργίες Load Balance Router

3.  Ομάδα Ecosystem
3.1  Τρόποι ένταξης περιορισμών
3.2   Professional Wi-Fi συστήματα
3.3   Λειτουργίες και ρυθμίσεις Controller
3.4   Ενσωμάτωση του Wi-Fi συστήματος στην υπόλοιπη επιχειρησιακή εγκατάσταση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μηχανικούς Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγους μηχανικούς/ Τεχνικούς/ Εγκαταστάτες, Μηχανικούς Τεχνικής υποστήριξης, Ηλεκτρομηχανικούς Σχεδιαστές και Συμβούλους, Αυτοματιστές και οποιονδήποτε ασχολείται πάνω στη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows)
Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής με Wi-Fi και θύρα Ethernet (Windows32bit/64bit - 7/8/10)
Βασικές γνώσεις TCP/IP, LAN, WAN, Wi-Fi

Εκδήλωση ενδιαφέροντος