Αρχική > Kafkas Institute

Kafkas Institute

Σε μία εποχή όπου οι ρυθμοί εξέλιξης είναι γρήγοροι και ο ανταγωνισμός ιδιαίτερα έντονος, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο βασικές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, έχουμε τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει υποστεί πλήγμα και ασφυκτική συρρίκνωση, έχοντας επηρεάσει όλα τα επαγγέλματα “δορυφόρους” του κλάδου. Από την άλλη, έχουμε τη ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες που διέπουν τον κλάδο της κατασκευής όσον αφορά νέες τεχνολογίες, “έξυπνα” ή αυτόνομα συστήματα, σύγκλιση τεχνολογιών, ενοποίηση συστημάτων και έντονη τάση στη διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων μεταξύ τους (Internet of Things ή Internet of Everything).

Το Kafkas Institute of Training & Development αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες, οι εταιρείες αλλά και όσοι ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τεχνολογικό κλάδο, σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις καλύπτοντας ευρεία θεματολογία με απώτερο σκοπό να προσφέρει επιπλέον γνώσεις και προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σήμερα, το Kafkas Institute of Training & Development διέπεται από καινοτόμες εκπαιδευτικές διεργασίες οι οποίες ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα πρότυπα και μεθόδους εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στη Δια Bίου Μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται πάνω από 40 χρόνια στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών λύσεων, βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών, το Kafkas Ιnstitute of Training & Development έχει υλοποιήσει περισσότερες από 3.000 εκπαιδευτικές ώρες σε ολόκληρη την Ελλάδα με πάνω από 5.500 συμμετέχοντες στα 6 χρόνια λειτουργίας του.

Το Kafkas Ιnstitute of Training & Development ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2, πρώην ΚΕΚ) από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), διαθέτει 10 εκπαιδευτικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα, πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. πάγκους, λειτουργικό εξοπλισμό), όπου καταξιωμένοι συνεργαζόμενοι εισηγητές προσφέρουν πλούσια γκάμα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.