Αρχική > Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2022

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

         

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

   

01 - Μέτρα Προστασίας σε Ηλεκτρολογικές Εργασίες (Webinar)

   

09 - Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου EΛΟΤ 60364 αναφορικά με την τοποθέτηση Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων - Raycap (Webinar)

   

22 - Cerberus FIT-Συστήμα πυροπροστασίας για μικρά και μεσαία κτήρια (Webinar)

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

         

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

03 - Εξοικονόμηση ενέργειας με κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Webinar)

 

 

22 - Dimming και συστήματα διαχείρησης φωτισμού (Webinar)

 


29 - Basic Course KNX (Αθήνα)