Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών

Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών

Οι κινητήρες για να μπορέσουν να παράξουν ροπή και ταχύτητα, χρειάζονται την αντίστοιχη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ρυθμιστές στροφών στη βιομηχανία, τους καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, καθώς μειώνουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνουν την απόδοση των μηχανών. Ως εκ τούτου, οι ρυθμιστές στροφών είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την παραμετροποίηση των ρυθμιστών στροφών ATV630 μέσω επί μέρους θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων πάνω σε εκπαιδευτικά λειτουργικά demos.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Αρχές λειτουργίας και δομή ρυθμιστών στροφών
2.    Φίλτρα ρυθμιστών στροφών (EMC, αρμονικές, φίλτρα κινητήρα)
3.    Επιλογή ρυθμιστών στροφών με βάση την εφαρμογή
4.    Εγκατάσταση και καλωδίωση
5.    Προγραμματισμός ρυθμιστών στροφών (στοιχεία κινητήρα, προκαθορισμένες ταχύτητες, PID, έλεγχος εκκίνησης/στάσης και ταχύτητας ρυθμιστή στροφών, παραμετροποίηση οθόνης, χαμηλή/υψηλή ταχύτητα, επιτάχυνση/επιβράδυνσης κλπ)
6.    Αποσφαλμάτωση
7.    Ασκήσεις και εφαρμογές
8.    Εξειδικευμένες εφαρμογές αντλιών
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σχετικά με τον προγραμματισμό και τη λειτουργία ρυθμιστών στροφών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εισηγητές:

Κανελλάκης Κωνσταντίνος (Industry & Marine Manager at V. KAFKAS S.A.)
Γκιόκας Χρήστος (Motion and Drives Senior Engineer at V. KAFKAS S.A.)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος