Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών

Προγραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών

Οι κινητήρες για να μπορέσουν να παράξουν ροπή και ταχύτητα, χρειάζονται την αντίστοιχη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ρυθμιστές στροφών στη βιομηχανία, τους καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, καθώς μειώνουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνουν την απόδοση των μηχανών. Ως εκ τούτου, οι ρυθμιστές στροφών είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την παραμετροποίηση των ρυθμιστών στροφών ATV630 μέσω επί μέρους θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων πάνω σε εκπαιδευτικά λειτουργικά demos.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Αρχές λειτουργίας και δομή ρυθμιστών στροφών.
2.    Φίλτρα ρυθμιστών στροφών (EMC, αρμονικές, φίλτρα κινητήρα).
3.    Επιλογή ρυθμιστών στροφών με βάση την εφαρμογή.
4.    Εγκατάσταση και καλωδίωση.
5.    Βασικός προγραμματισμός ρυθμιστών στροφών (στοιχεία κινητήρα , εργοστασιακές ρυθμίσεις – αποθήκευση παραμέτρων , έλεγχος κινητήρα , προγραμματισμός αναλογικών εισόδων και εξόδων , αποσφαλμάτωση , αυτόματη
      επαναφορά , προκαθορισμένες ταχύτητες).
6.    Εξειδικευμένες εφαρμογές αντλιών (PID, sleep – wake up ,booster control , προστασίες αντλιών.)
7.    Εισαγωγή στο software προγραμματισμού της Schneider so move.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σχετικά με τον προγραμματισμό και τη λειτουργία ρυθμιστών στροφών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εισηγητές:

Μπαργιατάκης Γιώργος (Motion & Drives Engineer, Business Development & Solutions at V. KAFKAS S.A.)
Γκιόκας Χρήστος (Engineering Supervisor, Business Development & Solutions at V. KAFKAS S.A.)
Ζαρωνάκης Αντώνιος (Technical Account Manager, Business Development & Solutions at V. KAFKAS S.A.)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος