Αρχική > Σεμινάρια > Μελέτες & Εφαρμογές > Μελέτη φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων - Relux Interior & Exterior

Μελέτη φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων - Relux Interior & Exterior

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο να προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό την εκπόνηση μίας πετυχημένης μελέτης φωτισμού. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναλυθούν οι βασικές αρχές φωτομετρίας και τεχνικών σχεδιασμού καθώς και το πρόγραμμα φωτομετρίας Relux Access. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις μέσα από ασκήσεις στον σχεδιασμό φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τον τρόπο εργασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα φωτισμού, τον σχεδιασμό φωτισμού ασφαλείας, τον υπολογισμό του φυσικού φωτισμού, τη δημιουργία - παραμετροποίηση τεύχους μελέτης φωτισμού και την εργασία με βάση σχέδια CAD Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο από τη μητρική εταιρεία RELUX και παρέχεται από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν με το πέρας του σεμιναρίου ατομικό πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο εκδίδεται από την εταιρεία RELUX.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

Ημέρα 1η (Εισαγωγή στα φωτομετρικά μεγέθη)

 1. Εισαγωγή στον φωτισμό
 2. Φωτομετρικές μονάδες
 3. Φωτιστικά σώματα
 4. Βασικοί φωτομετρικοί υπολογισμοί
 5. Αρχές και πρότυπα σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
 6. Αρχές και πρότυπα σχεδιασμού εξωτερικών χώρων
 7. Φυσικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας
 8. Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού
 9. Οικονομοτεχνικές μελέτες έργων φωτισμού

Ημέρα 2η (Εισαγωγή στο Relux Access)

 1. Βασικές λειτουργίες του ReluxPro
 2. Relux Express – Αριθμός φωτιστικών που χρειάζεται ένας χώρος
 3. Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου με επίπλωση και δομικά στοιχεία
 4. Ρυθμίσεις και παραμετροποίηση
 5. Επιλογή και διαχείριση φωτιστικών σωμάτων
 6. Δημιουργία φωτορεαλισμού
 7. Εργασία με σχέδια CAD
 8. Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας (προαιρετικά)
 9. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού αίθριου
 10. Aσκηση: σχεδιασμός φωτισμού χώρου υποδοχής

Ημέρα 3η (Relux - Μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου)

 1. Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου από σχέδιο CAD
 2. Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ12464-1
 3. Σχεδιασμός γενικού φωτισμού εσωτερικό χώρου
 4. Δημιουργία αντικειμένων
 5. Σχεδιασμός φωτισμού ασφαλείας σύμφωνα με το ΕΝ 1838
 6. Εργασία με ανιχνευτές παρουσίας και κίνησης
 7. Ενεργειακή απόδοση εγκατάστασης φωτισμού
 8. Σχεδιασμός φωτισμού αίθουσας εκπαίδευσης
 9. Υπολογισμός φυσικού φωτισμού εσωτερικού χώρου
 10. Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας (προαιρετικά)
 11. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού γραφείων Open-Plan
 12. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού μικρού γραφείου

Ημέρα 4η (Relux - Μελέτη Φωτισμού εξωτερικών χώρων)

 1. Σύντομη εισαγωγή στο πρότυπο οδοφωτισμού ΕΝ13021
 2. Μελέτη οδοφωτισμού απλής οδού
 3. Μελέτη οδοφωτισμού σύνθετης οδού με πεζόδρομο/ ποδηλατόδρομο
 4. Εισαγωγή εικόνας υποβάθρου
 5. Μελέτη φωτισμού χώρου στάθμευσης
 6. Φωτισμός ενός κυκλικού κόμβου
 7. Εισαγωγή 3D αρχείων
 8. Φωτισμός κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου
 9. Φωτισμός όγκου και εκτάσεων με προβολείς
 10. Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας (προαιρετικά)
 11. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού χώρου στάθμευσης
 12. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού οδού σύμφωνα με το ΕΝ13201
 13. Ασκηση: σχεδιασμός φωτισμού σταθμού τραίνων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, υπεύθυνους συντήρησης, αρχιτέκτονες μελετητές, τεχνικές υπηρεσίες δήμων, ενεργειακούς συμβούλους, διακοσμητές και φοιτητές.

Εισηγητής:

Λάμπρος Δούλος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος