Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Panduit Certified Technician (PCT)

Panduit Certified Technician (PCT)

Ο στόχος των εταιρειών ή των υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης τα πληροφοριακά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες (Information Services), είναι να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους συνεχώς ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί όσοι τις χρησιμοποιούν. Πως θα συνδυάσεις όμως την τεχνολογία, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ενός οργανισμού για να αυξήσουμε την χρήση αυτών των υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους, αν δεν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών; Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες την θεωρητική και πρακτική γνώση πάνω στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

Χαλκός

Πρότυπα και Συστήματα χαλκού
Εγκατάσταση καλωδιώσεων
Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
Καλώδια χαλκού και κοννέκτορες
Τερματισμοί

Οπτικές ίνες

Βασικές αρχές Οπτικών ινών
Επιλογές οπτικών ινών
Οργάνωση καλωδίων σε Τηλεπικοινωνιακούς Χώρους
Καλώδια οπτικών ινών και κοννέκτορες
Τερματισμός Καλωδίωσης Οπτικών ινών
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Σε Ηλεκτρολόγους – Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, σε Καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, σε Μηχανικούς αυτοματισμού και Πληροφορικής, σε φοιτητές

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης.

Εισηγητής:

Σαμαρτζής Χρήστος (ICT distribution Engineer at V. KAFKAS S.A.)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος