Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Εξοικονόμηση ενέργειας σε Κτίρια και Βιομηχανίες: Συστήματα μέτρησης ενέργειας και κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Κτίρια και Βιομηχανίες: Συστήματα μέτρησης ενέργειας και κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Η αύξηση του κόστους ενέργειας δημιουργεί την ανάγκη χρήσης μετρητών για τη μέτρηση της κατανάλωσης, ενώ παράλληλα σε μεγάλες εγκαταστάσεις απαιτούνται και τρόποι συγκέντρωσης της πληροφορίας από τους μετρητές, προκειμένου να γίνει επιλογή δράσεων εξοιοκονόμησης ενέργειας. Μία από τις πιο ενεργοβόρες εφαρμογές είναι οι κινητήρες, όπου μπορεί να γίνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων κινητήρων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.  Παρουσίαση των μετρητών ενέργειας της Siemens
2.  Διαφορές αναλυτών και μετρητών ενέργειας
3.  Λογισμικά Power Monitoring της Siemens
4.  Επιλογή βέλτιστης λύσης με βάση τις ανάγκες της εφαρμογής
5.  Επιλογή Μετασχηματιστών έντασης και καλωδίωση
6.  Παρουσίαση live demo υλικών
7. Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης κινητήρων
   ◦ Νομοθεσία
   ◦ Κλάσεις απόδοσης κινητήρων
   ◦ Εξαιρέσεις
8.    Λειτουργικά κόστη κινητήρων
9.    Πραγματικά παραδείγματα ενεργειακής αναβάθμισης κινητήρων με χρήση λογισμικού Siemens SinaSave
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασική γνώση σχετικά με τους μετρητές και αναλυτές ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εισηγητές:

Γκιόκας Χρήστος (Engineering Supervisor at V. KAFKAS S.A.)
Ποθητός Κωνσταντίνος (Industrial Automation Senior Engineer at V. KAFKAS S.A)
Θεοχαράτος Δημήτρης (Technical Account Manager at V. KAFKAS S.A)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος