Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Φωτοβολταϊκά: Μελέτη - Εγκατάσταση - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση - Συντήρηση

Φωτοβολταϊκά: Μελέτη - Εγκατάσταση - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση - Συντήρηση

Το σεμινάριο εστιάζει στην ορθή σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Φ/Β συστήματος, αλλά και στις προϋποθέσεις εγκατάστασής του, βάσει διεθνών προτύπων (Π.χ. ΕΝ 62446:2009). Κατά συνέπεια, ο σκοπός του σεμιναρίου είναι ο μηχανικός που θα το παρακολουθήσει να είναι σε θέση να διαστασιολογήσει μία Φ/Β εγκατάσταση. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο έχει ως σκοπό την ενημέρωση επαγγελματιών και μηχανικών για τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τη Φ/Β τεχνολογία στα Φ/Β συστήματα και τις εφαρμογές τους.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
1.1 Γενικές πληροφορίες για διασυνδεδεμένα συστήματα
1.2 Υπόδειξη διαδικασίας μελέτης

2. Μελέτη – Σχεδιασμός
2.1 Επίδειξη λογισμικών μελέτης
2.2 Επιτόπου μελέτη Φ/Β συστήματος (μέσω λογισμικού)
2.3 Μέθοδος επιλογής υλικών, απαιτούμενα πιστοποιητικά υλικών, διαστασιολόγηση
      υλικών
2.4 Σχεδιασμός συστήματος: Χωροθέτηση εξοπλισμού, σκιάσεις, προστασίες από υπερτάσεις, καλωδιώσεις, στήριξη

3. Πιστοποίηση Φ/Β Εγκαταστάσεων
3.1 Περιγραφή του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 62446:2009
3.2 Προϋποθέσεις για την πιστοποίηση εγκαταστάσεων
3.3 Προβλήματα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση και τρόποι αντιμετώπισης
3.4 Αναλυτική αναφορά στους ελέγχους που θα πρέπει να διενεργούνται κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση
3.5 Οδηγίες ορθής εγκατάστασης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μελετητές Φ/Β εγκαταστάσεων, εργολάβους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, επενδυτές, τραπεζικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς συμβούλους αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση για την ορθή εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος