Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Συστήματα γειώσεων - Αντικεραυνική προστασία - Προστασία από υπερτάσεις

Συστήματα γειώσεων - Αντικεραυνική προστασία - Προστασία από υπερτάσεις

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει γνώσεις πάνω στις βασικές αρχές γειώσεων, στην κατασκευή συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας καθώς και στις μεθόδους προστασίας από υπερτάσεις. Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταστεί ένα χρήσιμο "εργαλείο" για κάθε μελετητή, εγκαταστάτη και επιβλέποντα έργου για τη σωστή, ασφαλή επιλογή αλλά και εφαρμογή υλικών και διατάξεων προστασίας.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Γειώσεις
1.1 Εισαγωγή στα συστήματα γείωσης χαμηλής & μέσης τάσης
1.2 Επιλογή διατομών αγωγών γείωσης & αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων
1.3 Βασικά είδη ηλεκτροδίων γείωσης (ράβδοι, πλάκες,περιμετρικό ηλεκτρόδιο)
1.4 Θεμελιακό ηλεκτρόδιο γείωσης (επιλογή υλικών – εγκατάσταση)
1.5 Προστασία έναντι διάβρωσης ηλεκτροδίων γείωσης
1.6 Ισοδυναμικές συνδέσεις – πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής (καλοτεχνίες & κακοτεχνίες)
1.7 Ειδικές απαιτήσεις συστημάτων γείωσης ανάλογα με τη χρήση τους (π.χ. λειτουργίας, ασθενών, Η/Ζ, Φ/Β)
1.8 Μέτρηση αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης
1.9 Προσεγγιστική μέθοδος εκτίμησης αντίστασης γείωσης

2. Αντικεραυνική προστασία
2.1 Δημιουργία κεραυνού
2.2 Καταστροφές οφειλόμενες σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα
2.3 Βασικές αρχές συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - ΣΑΠ
2.4 Εκτίμηση κινδύνου απώλειας από κεραυνούς
2.5 Σχεδιασμός συλλεκτηρίου συστήματος
2.6 Σχεδιασμός αγωγών καθόδου
2.7 Σχεδιασμός συστήματος γείωσης
2.8 Απαιτήσεις υλικών αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές, επιβλέποντες, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, ηλεκτρολόγους και εγκαταστάτες - συντηρητές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος