Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Κίνηση, Κινητήρες, Ομαλοί Εκκινητές, Ρυθμιστές στροφών

Κίνηση, Κινητήρες, Ομαλοί Εκκινητές, Ρυθμιστές στροφών

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στους κινητήρες, τους ομαλούς εκκινητές και τους ρυθμιστές στροφών. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ικανότητα να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για κάθε εφαρμογή καθώς και να πραγματοποιεί τη βασική συνδεσμολογία και το βασικό προγραμματισμό, αλλά και να προγραμματίζει εξειδικευμένες λειτουργίες των υλικών για τη βέλτιστη προσαρμογή στις απαιτήσεις των εφαρμογών. Ο προγραμματισμός θα γίνει σε σταθμούς εργασίας με ρυθμιστές στροφών και κινητήρες, στους οποίους θα γίνεται προσομοίωση των εφαρμογών.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.    Κινητήρες
1.1.    Εισαγωγή στους ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες
1.2.    Ενεργειακές κλάσεις κινητήρων και κανονισμοί
1.3.    Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας με κινητήρες ΙΕ3 και ΙΕ4
1.4.    Επιλογή κινητήρα με βάση τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής
1.5.    Τύποι εκκίνησης κινητήρων

2.    Ομαλοί Εκκινητές
2.1.    Χαρακτηριστικά ομαλών εκκινητών
2.2.    Επιλογή ομαλού εκκινητή με βάση την εφαρμογή
2.3.    Συνδεσμολογία και προγραμματισμός ομαλών εκκινητών

3.    Ρυθμιστές Στροφών
3.1.    Αρχές λειτουργίας και δομή ρυθμιστών στροφών
3.2.    Φίλτρα ρυθμιστών στροφών (EMC, αρμονικές, φίλτρα κινητήρα)
3.3.    Επιλογή ρυθμιστών στροφών με βάση την εφαρμογή
3.4.    Εγκατάσταση και καλωδίωση
3.5.    Προγραμματισμός ρυθμιστών στροφών
3.6.    Αποσφαλμάτωση
3.7.    Ασκήσεις και εφαρμογές
3.8.    Υλοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών αντλιών
3.9.    Προγραμματισμός του ενσωματωμένου λογικού ελεγκτή ρυθμιστή στροφών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες – συντηρητές, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασική γνώση σχετικά με τον έλεγχο κινητήρων και τη διαδικασία μελέτης διαστασιολόγησής τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος