Αρχική > Σεμινάρια > Τεχνολογία & Προϊόντα > Εισαγωγή στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (P.L.C.)

Εισαγωγή στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (P.L.C.)

Οι συνεχώς αυξανόμενες βιομηχανικές και εμπορικές απαιτήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει στην ραγδαία εξέλιξη των αυτοματισμών. Στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτών είναι οι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές ή PLC. Το PLC αποτελεί την ιδανική επιλογή σε ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών αυτοματισμού, κυρίως στη βιομηχανική τεχνολογία αλλά και σε πλήθος άλλων εφαρμογών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ότι αφορά τη χρήση των PLC.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Αρχιτεκτονική δομή ενός PLC (CPU, σήματα εισόδων-εξόδων, επικοινωνίες)
  2. Μετάβαση από τον συμβατικό αυτοματισμό στο σύγχρονο αυτοματισμό με PLC
  3. Αρχή λειτουργίας των PLC
  4. Βασικές αρχές προγραμματισμού- δομή προγράμματος
  5. Εισαγωγή στα πακέτα Προγραμματισμούς των PLC
  6. Βασικές Εντολές, Καταχωρητές, timers, counters
  7. Θέση σε λειτουργία και έλεγχο ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Υπευθύνους συντήρησης αυτοματισμών, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς και σε όσους αναπτύσσουν η συντηρούν συστήματα αυτοματισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις και αυτοματισμού.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος