Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις > Μέτρα προστασίας σε ηλεκτρολογικές εργασίες

Μέτρα προστασίας σε ηλεκτρολογικές εργασίες

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες, βάσει ερευνών, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους με σοβαρές συνέπειες για το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την καθημερινή πρακτική και τον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων ή τραυματισμών από ανάλογες αιτίες (ηλεκτροπληξία, βηματική τάση κα). Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση ηλεκτρολόγων, αλλά και γενικότερα τεχνικού προσωπικού που εκτίθεται σε ηλεκτρολογικό κίνδυνο, σε ζητήματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1. Κίνδυνοι ηλεκτρολογικών εργασιών
1.1 Επικίνδυνες τάσεις
1.2 Ηλεκτρικά ατυχήματα
1.3 Αιτίες ατυχημάτων από ηλεκτρισμό

2. Φαινόμενο ηλεκτρικού τόξου και αντιμετώπισή του
2.1 Αιτίες
2.2 Ενέργεια
2.3 Διάρκεια
2.4 Ερπυσμός

3. Βασικοί κανόνες εργασίας σε υποσταθμούς - ηλεκτροστάσια

4. Τρόποι διαχείρισης κρίσης (αντιμετώπιση ηλεκτρικού ατυχήματος / ηλεκτροπληξίας)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Όλους τους τεχνικούς, οι οποίοι εργάζονται σε κατασκευή, συντήρηση και έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος