Αρχική > Σεμινάρια > Management & Business > Οργάνωση & ανάπτυξη επιχείρησης

Οργάνωση & ανάπτυξη επιχείρησης

Οι ανάγκες και οι εξελίξεις της αγοράς, όπως και ο ανταγωνισμός, θέτουν νέες αυξημένες απαιτήσεις και στόχους στους επαγγελματίες όλων των βαθμίδων που ασχολούνται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες πως θα έχουν περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες, τι μεθοδολογία να χρησιμοποιήσουν για να έχουν νέους πελάτες και να τους διατηρούν, πως θα δημιουργήσουν αποδοτικούς συνεργάτες, ιδέες για να αναπτύξουν καλύτερα την επιχείρηση τους, τεχνικές για να ''πωλούν'' τις ηλεκτρολογικές εργασίες τους καλύτερα και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες της αγοράς.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

 1. Αυτοανάλυση και αυτογνωσία
 2. Ανάλυση συνηθειών εργασίας
 3. Ανάλυση κατανομής χρόνου
 4. Ανάλυση προσωπικών δυνατών και αδύνατων σημείων
 5. Ανάλυση επιχειρηματικών ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων
 6. Γενική κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 7. Ανταγωνισμός
 8. Βαθμός ικανοποίησης πελατών
 9. Επιθυμητή εικόνα της επιχείρησης
 10. Αυτοοργάνωση και οργάνωση χρόνου
 11. Η επικοινωνία στην εργασία και στην επιχείρηση
 12. Οργάνωση εξυπηρέτησης πελατών
 13. Οργάνωση προσωπικού
 14. Οργάνωση της εικόνας της επιχείρησης
 15. Οργάνωση διαφήμισης
 16. Έλεγχος βαθμού επιτυχίας
 17. Έλεγχος διαμαρτυριών πελατών
 18. Έλεγχος τελικού αποτελέσματος και διατήρηση πορείας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων (ηλεκτροτεχνίτες, εργολήπτες ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς) που ασχολούνται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θέλουν να αποκτήσουν ειδική γνώση και εφόδια για να πετύχουν μια καλύτερη θέση στην αγορά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις Αγγλικών, χρήση PC/Windows.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος