Αρχική > Σεμινάρια > Management & Business > Project management basics

Project management basics

Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση έργων (Project Management) αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά κριτήριο επιλογής ενός συνεργάτη. Το workshop καλύπτει τις βασικές αρχές διοίκησης έργων και βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide) του Project Management Institute (PMI). Στοχεύει να παρουσιάσει τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, καθώς και να παράσχει βασικά εργαλεία στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

  1. Understanding Project Management (The Art and Science of Project Management)
  2. Project Initiating (Starting Your Project on the Right Foot)
  3. Project Planning (Organizing Your Project to Prevent Problems)
  4. Project Executing and Controlling (Getting the Work Done and Prove your Success)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Κυρίως μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά και όλους όσους καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση project.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Βασικές γνώσεις Αγγλικών, χρήση PC/Windows.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος