Αρχική > Σεμινάρια > Πρότυπα & Πιστοποιήσεις

Πρότυπα & Πιστοποιήσεις

Η δεύτερη ενότητα καλύπτει την ανάγκη για πιστοποιημένη γνώση με βάση ελληνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικά πλαίσια, ώστε η ανάληψη και υλοποίηση έργων να πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η θεματική ενότητα «Πρότυπα & Πιστοποιήσεις» περιλαμβάνει πιστοποιημένα σεμινάρια όπου αναλύονται τα πρότυπα που διέπουν τον κλάδο μας.

Στόχος των συγκεκριμένων σεμιναρίων είναι οι επαγγελματίες του κλάδου να πιστοποιούνται για την γνώση τους από διεθνείς φορείς καθώς επίσης να ενημερώνονται για τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, τους κανονισμούς και τα νομοθετικά πλαίσια του κλάδου.