Αρχική > Σεμινάρια > Management & Business

Management & Business

Η τρίτη ενότητα καλύπτει την ανάγκη ανάπτυξης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Η θεματική ενότητα «Management & Business» εστιάζει στις πιο δοκιμασμένες και σύγχρονες διοικητικές μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές (best practices), καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων σεμιναρίων σε τομείς όπως για παράδειγμα το Project Management και το Management Essentials.

Στόχος των συγκεκριμένων σεμιναρίων είναι η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών και προκλήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά και στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων και συντελούν στο να ξεχωρίσει ο επαγγελματίας μέσα στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.